דיני בנקאות

משרדנו עוסק בייצוג בתביעות נושים/חייבים בענייני בנקאות בבתי משפט ובהוצאה לפועל, גביית חובות וביצוע מימושים, לרבות כינוסי נכסים. בעברו עוד משה אבקסיס ניהל את מחלקת המשכנתאות והבנקאות במשרד עוד דניאל גרטנר במסגרתה טיפל בתיקי מימושי משכנתאות, פינוי נכסים, כינוסי נכסים, תפיסת נכסים, מימוש מיטלטלין, תביעות בסדר דין מקוצר ובקשות למתן סעדים זמנים.
בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר ניתוק חשש של לקוחות לתבוע בנקים ולתבוע את אשר הם זכאים לו, לשיטתם, על פי דין , עקב רשלנות נטענת של הבנק, צמצום מסגרות אשראי שלא כדין, הגדלת או הקטנת בטחונות של לקוחות על פי שיקול דעת שגוי של הבנק וכדומה.
בנוסף, שיקול הדעת במקרים בו הבנקים מחזירים המחאות של לקוחות ללא כל התראה מראש ולמרות הסכמות של שנים ששררו בין הצדדים מביא לנזקים כבדים ללקוחות מה שמחייב אותם כאמור בהגשת תביעות לשם קבלת הסעדים המתאימים והקטנת הנזקים תוך ליווי צמוד של משרדנו.
ליווי משפטי לעסקים
Call Now Button